Medlemsfordeler

Eqaf er som andre foreninger på sokkelen tilknyttet en hovedorganisasjon hvor blant annet avtalene ligger. Eqaf er tilknyttet Lederne som har mange gode medlemsfordeler.


Vi har blant annet en meget god privatjuridisk ordning, der vi bruker advokater fra et velrennomert advokat firma i Oslo. Mange av våre medlemmer har fått bistand her til for eksempel familie- og arverett, kjøpsrett, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag m.m. Her er terskelen lav og det er meget enkelt å bruke ordningen hos oss.


Lederne har framforhandlet gode forsikringsordninger for våre medlemmer hos Tryg. Dette gjelder både de kollektive forsikringene som er en del av kontingenten, men også de private som du selv velger om du vil ha.


Lederne har også et eget forsikringskontor du kan rådføre deg med.

Som medlem har du også familieulykkesforsikring i tillegg til livsforsikring.


Du kan søke etter- og videreutdanningsmidler hvert år.


Tjeneste for profesjonell lønns- og pensjonsrådgivning.


Ferieleiligheter med høy standard i Spania.


Kredittkort med drivstoffrabatt og valg av månedlig rabatt.
- for eks. 100,-kr avslag hver mnd på Netflix, HBO eller andre streaming abb.
- prosenter på netthandel, hus og hjem etc.Sjekk flere medlemsfordeler og forsikringer på denne siden på Lederne sin nettside