Medlemsfordeler

Eqaf er som andre foreninger på sokkelen tilknyttet en hovedorganisasjon hvor blant annet avtalene ligger. Eqaf er tilknyttet Lederne som har mange gode medlemsfordeler, der noen fordeler er vi alene om.


Vi har en blant annet en meget god privatjuridisk ordning, der vi bruker advokater fra et velrennomert advokat firma i Oslo. Mange av våre medlemmer har fått bistand her til for eksempel familie- og arverett, kjøpsrett, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag m.m. Her er terskelen lav og det er meget enkelt å bruke ordningen hos oss.


Lederne har framforhandlet gode forsikringsordninger for våre medlemmer. Dette gjelder både de kollektive forsikringene som er en del av kontingenten, men også de private som du selv velger om du vil ha.


Som medlem har du tilgang til en gunstig bankavtale i Den Danske Bank med helhetlig økonomisk rådgivning , ekstra gode priser og vilkår på lån, sparing, produkter og svært lav boliglånsrente.


Sjekk medlemsfordeler og forsikringer på denne siden på Lederne sin nettside