Medlemsfordeler

Eqaf er som andre foreninger på sokkelen tilknyttet en hovedorganisasjon hvor blant annet avtalene ligger. Eqaf er tilknyttet Lederne som har mange gode medlemsfordeler.


- Vi har blant annet en meget god privatjuridisk ordning, der vi bruker advokater fra et velrennomert advokatfirma i Oslo. Mange av våre medlemmer har fått bistand her til for eksempel familie- og arverett, kjøpsrett, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag m.m. Her er terskelen lav og det er meget enkelt å bruke ordningen hos oss.


- Selv om vi er sokkelforeningen i Equinor med lavest kontingent, har vi inkludert en veldig god familieulykkesforsikring som veldig mange medlemmer har benyttet seg av.


Her får en blandt annet utbetalinger ved benbrudd, brannskader, behandlingsutgifter osv og gjelder for deg som medlem og eventuell samboer/ektefelle og barn (ut året de fyller 21 år).


Beløp og hva som dekkes finner du her.


Mange har fått dekket inn hele årskontingenten bare på et uhell her, og en har krav på utbetaling selv om en blir helt frisk.


-Lederne har også eget forsikringskontor du kan rådføre deg med:

  Telefon:22 54 51 50
  E-post:post@lederneforsikring.no


- Ønsker du andre private forsikringer som ikke er inkludert i medlemskapet, har forbundet framforhandlet         forsikringsordninger for våre medlemmer hos Tryg

- Du kan søke etter- og videreutdanningsmidler hvert år.
   Info og beløp ser du her.


- Tjeneste for profesjonell lønns- og pensjonsrådgivning.


- Ferieleiligheter med høy standard i Spania.

Sjekk flere medlemsfordeler og forsikringer på Lederne sin nettside: