Heltidstillitsvalgt  (Arbeidsutvalg/AU)

LEDER EQAF

Per Helge Ødegård

Telefon: +47 416 80 114

NESTLEDER EQAF

Hans Fjære Øvrum

Telefon: +47 971 41 580

NESTLEDER EQAF

Terje Herland

Telefon: +47 916 49 949

SEKRETÆR EQAF

Marte Gundersen

Telefon: +47 976 44 188

Sokkel Hovedtillitsvalgte (HTV)

FORPLEINING (FPL)

Thor Dantas Nielsen

Telefon: +47 901 60 738

Telefon: +47 415 76 542

OFFSHORE FAGSENTER (CCO)

Ingelill Handeland Eide

AASTA HANSTEEN

Bertil Isaksen

Telefon: +47 901 04 543

GULLFAKS A

Johnny Tveite

Telefon: +47 918 29 620

GUDRUN

Svend (Kenna) Torkildsen

Telefon: +47 469 02 919

HEIDRUN

Trond Erik Pettersen

Telefon: +47 916 31 217

JOHAN CASTBERG

Olav Andrè Algrøy

Telefon: +47 932 10 319

NJORD

Einar Lernes

Telefon: +47 950 62 416

OSEBERG FELTSENTER

Tor-Alfred Lundh

Telefon: +47 971 88 885

STATFJORD A

Roy Vike

Telefon: +47 918 78 189

SNORRE A

Stig Arvid Langeland

Telefon: +47 900 56 271

TROLL A

Ulf Warghed

Telefon: +47 900 61 046

Telefon: +47 948 80 957

ÅSGARD A

Lars Bergfall Sæther

DRAUPNER

Trond Salen Molvær

Telefon: +47 951 84 665

GULLFAKS B

Hanne Snuruås Nordsteien

Telefon: +47 482 56 560

Telefon: +47 957 91 895

MARTIN LINGE

Ole Andreas Hødnebø

HEIMDAL

Frode Darud Helgesen

Telefon: +47 901 64 543

KRISTIN

Jan Ove Krakhellen

Telefon: +47 916 46 754

NORNE

Rune Synnevåg

Telefon: +47 930 08 580

OSEBERG SØR

Nils Harald Håstul

Telefon: +47 950 42 694

Telefon: +47 92866469

STATFJORD B

Øyvind Soltun Larsen

Telefon: +47 909 39 811

SNORRE B

Sten Nordby

Telefon: +46 70 622 85 63

TROLL B

Martin Skretting

Telefon: +47 951 27 094

ÅSGARD B

Marvin Jostein Yttrevik

GINA KROG

Tom Ravndal

Telefon: +47 416 26 814

GULLFAKS C

Willy Storebø

Telefon: +47 957 54 269

GRANE

Alfonso Jelvez

Telefon: +47 473 78 343

JOHAN SVERDRUP

Arnt Moi

Telefon: +47 926 24 731

KVITEBJØRN/VALEMON

Johan Ove Sørfonn

Telefon: +47 918 09 759

OSEBERG C

Steinar Ervesvåg

Telefon: +47 915 34 211

OSEBERG ØST

Jarle Halvorsen

Telefon: +47 988 90 999

STATFJORD C

Kjell Andre Thoresen

Telefon: +47 990 38 077

Telefon: +47 908 71 603

VISUND

Fred Olav Svartdal

Telefon: +47 984 40 057

TROLL C

Amund Grønvold

Land Hovedtillitsvalgte

MARTIN LINGE HKR

Kristian Øsebak Næss

Telefon: +47 413 53 329

VALEMON HKR

Tim Fredrik Sæle

Telefon: +47 950 73 265