Om

Equinoransattes forening (Eqaf)

Eqaf skal være den foretrukne foreningen for ansatte i Equinor. Vår høyeste prioritering er å bistå medlemmer som har behov for assistanse. Vi er der for deg hvis du får utfordringer på jobb! Noen ganger trenger man en seriøs arbeidstakerorganisasjon i ryggen som hjelper deg.

Eqaf er tilknyttet Lederne som er Hovedorganisasjonen og hvor hovedavtalen ligger. Vi er ikke bundet av samordnet oppgjør som LO/YS ved hovedoppgjør, og har som eneste forening streikerett i lønnsforhandlingene med Ofshore Norge hvert år (også mellomoppgjør). Dette fortrinnet mener vi er viktig, fordi streik skal kun brukes når alle andre virkemidler er forsøkt.


Eqaf var som eneste forening i streik på sokkelen høsten 2020, og flere innretninger i Equinor ble stengt for en streik der vi vant frem med våre krav. Vi streiket sammen med medlemmer i Lederne fra andre operatørselskap som Okea, Aker BP, ConocoPhillips og Neptun Energi, som fra juni 2021 er organisert i samme avdeling som Eqaf. Streiken ble avsluttet etter 9 dager der våre krav ble imøtekommet.

Sammen er vi en homogen gruppe som har samme interesser når det gjelder å opprettholde og forsterke våre lønns- og arbeidsvilkår hos operatørskapene.


Eqaf/Lederne streiket også sommeren 2022 som eneste forening. Bakgrunnen for streiken var at 2/3 av medlemmene i Lederne stemte nei til fremforhandlet resultatet med Offshore Norge. Streiken ble avsluttet med bruk av tvungen lønnsnemd etter 20 timer.


Det er åpenbart frontfagsmodellen som er årsaken til at vi ikke opprettholdt kjøpekraften i det sentrale oppgjøret med Norsk Olje og Gass i 2022
Vi mener hele frontfagsmodellen må justeres for å møte dagens arbeidsmarked som er endret mye siden frontfagsmodellen ble innført på 60-tallet. Det er ikke rimelig at cirka 30 000 medlemmer i fellesforbundet, som jobber i bransjer som konkurrer med lavkostland skal være bestemmende for lønnsdannelsen for millioner andre lønnsmottakere i Norge.

Lederne er en uavhengig fagforening og vi er ikke bundet av frontfagsmodellen og vi registrerer at mange andre fagforbund deler vårt syn på denne modellen.


Eqaf organiserer i hovedsak fagarbeidere som er ansatt i Equinor på sokkelen, innen alle fagområder. Lederne har tariffavtale for alle stillinger i Equinor på sokkelen, samt de fleste stillingene på land.

Lederne har også en stor andel medlemmer blant HMS-koordinatorer, ingeniører, ledere og så videre i Equinor, disse er organisert i egen bedriftsgruppe i Equinor som så langt har valgt å beholde Lederne i som navn på bedriftsgruppen.

 

Lederne sentralt er opptatt av samfunnsansvar og industribygging, samt være en pådriver for å utvikle tre-partsamarbeidet. Vi vil i relevante fora og i det offentlig rom framheve vår bransje, som er Norges viktigste. Lederne er politiske uavhengig og støtter ingen partier.


Eqaf er opptatt av Equinor tar inn nok lærlinger som sikrer rekruttering til vår bransje og er en god samfunnsaktør. Læringer har selvfølgelig gratis kontingent hos oss.

 

Kontigenten i Eqaf er 565,- kr pr. mnd, der 70,- kr er lokal kontingent til Eqaf.


Det viktigste med et medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon, er at du forsikrer ditt arbeidsforhold. Da har du en organisasjon i ryggen som prioriterer deg når du har behov for det. Vi i Eqaf ønsker å være den foreningen for deg.